FacebookLinkedIn

Als eerste zal ik me voorstellen. Mijn naam is Arie den Tuinder en ik ben 48 jaar en werk met heel veel plezier op zorgboerderijen. 

Voor ik bij Humanitas DMH terecht kwam was ik 25 jaar hovenier, waarvan 15 jaar als eigenaar van een hoveniersbedrijf. Mooi maar zwaar werk waardoor mijn rug het helaas niet meer volhield. Ineens werd ik gedwongen om andere keuze te maken en na te denken over wat ik dan wilde gaan doen.  Na een beroepskeuzetest kwam werken als begeleider in de gehandicaptenzorg als een van de opties aan het licht. 

Om te ervaren wat dat werk nu precies inhield ben ik vrijwilligerswerk gaan doen op zorgboerderij Beversoord.  Het voelde als een warme deken er heerste daar een prettige werksfeer voor zowel de cliënten, het personeel als voor vrijwilligers. Na verloop van tijd heb wist ik zeker dat ik hier graag in verder wilde. En zo kwam het dat ik een versnelde opleiding MMZ-4 heb gevolgd. Mijn stagejaar kon ik op Beversoord doen.

Toen ik mijn opleiding afrondde kreeg ik een contract bij Humanitas DMH en heb ik de eerste 2 jaar op alle dagbestedingsplaatsen heb meegedraaid. Zo kon ik veel ervaring opdoen en leerde ik bijna alle cliënten kennen. 

En nu werk ik al weer twee jaar op beide zorgboerderijen. Het leuke van het werk is dat je mensen goed kan motiveren en stimuleren door zelf volop mee te werken. Samen verzetten we bergen werk, dit geeft niet alleen mij een enorm goed gevoel maar ook de cliënten. We zijn nu samen een kas aan het bouwen op de ‘Kleine duiker’ in Barendrecht. Humanitas DMH is hier ook heel enthousiast en positief over. Dit voelt fijn en gewaardeerd.

Hey hallo, wat leuk dat jij meer wilt weten over de functie Trajectcoördinator. Mijn naam is Chantal, ik ben sinds augustus 2017 werkzaam als Trajectcoördinator bij Humanitas DMH. Een enorm uitdagende en afwisselde baan. Hoewel ik natuurlijk mijn agenda vooruit plan, is toch iedere dag weer een verassing. Het ene moment heb ik veel contact met cliënten en zijn netwerk om een crisis te stabiliseren, het andere moment ben ik bezig met het coachen van Trajectbegeleiders. Regelmatig zit ik aan tafel bij gemeenten en sociale wijkteams voor het werven van nieuwe cliënten. En natuurlijk zijn er ook dagen dat ik druk bezig ben met het schrijven van plannen, evaluaties en andere administratie. 

Dat er steeds een beroep gedaan wordt op andere vaardigheden en dat ik daar flexibel mee om moet kunnen gaan, maakt dat ik het werk van alledag heel erg leuk vind. Als ik daarnaast zie dat cliënten vol trots en zelfstandig functionerend uit kunnen stromen is mijn dag helemaal gemaakt. Zeker als het proces naar dat resultaat toe, met ups en downs is verlopen. Het zo zelfstandig mogelijk laten functioneren van mensen met een licht verstandelijke beperking, dat is waarom ik dit werk zo graag doe. 

Als Trajectcoördinator kom ik voor de samenwerking met gemeenten ook in aanraking met beschikkingen en de geldstroom. Maar het is niet zo dat dat de cultuur bij Humanitas DMH bepaald. De cliënt staat als mens voorop. Dat is ook heel duidelijk te zien in het werk naar de cliënten toe. We werken samen met de cliënten en samen met zijn netwerk of externe organisaties. Soms betekent dat, dat we als professionals harder moeten lopen, soms betekent dat loslaten.  Dat er ruimte is om mijn werk gedegen aan te pakken maakt dat ik mijn werk heel prettig vind. Ik heb jarenlang in een grote en logge organisatie gewerkt. Bij Humanitas merk ik dat veel minder. Er is ruimte om aan te passen aan de belangen van een cliënt.

Het mooie aan onze organisatie vind ik het jonge dat we uitstraling. Dat betekent niet gelijk dat we vooruitlopen in de meest bijzondere innovaties, maar wel heel erg open staat voor innovaties. Het zorgt ervoor dat medewerkers en cliënten kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Onze visie op cliëntzorg wordt ook vertaald naar het medewerkersbeleid, dat vind ik constructief en vooral ook mooi.


Wat mij aanspreekt in de rol als trajectcoördinator is de voortdurende helicopterview die je hebt over alle lopende trajecten. Je bent de vraagbaak voor begeleiders. Doordat je op meer afstand van de cliënt staat, kun je zuiver blijven kijken naar vraagstukken die spelen rondom een casus. Uitdaging is om niet direct oplossingen aan te dragen, maar de medewerkers zelf tot oplossingen te laten komen. Dit zonder de medewerker het gevoel te geven dat zij er alleen voor staat. Uiteindelijk wil ik de begeleider ruimte geven om te leren, te experimenteren en te laten opbloeien tot werker die voldoende is toegerust en geen enkele uitdaging meer uit de weg gaat.  

Gelijkwaardigheid is voor mij als mens en professional een belangrijk thema, iets wat Humanitas DMH ook hoog in het vaandel heeft. Ondanks de verschillende rollen in het team en de taken en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken, probeer ik begeleiders te motiveren en in hun kracht te zetten. 

Ik werk sinds 2014 bij Homerun. Binnen Humanitas DMH heb ik al diverse functies gehad. Ik ben gestart als begeleider, doorgegroeid naar cliëntcoach en nu dus als trajectcoördinator. 

Ik vind het ontzettend leuk om de doelgroep vanuit verschillende rollen te leren kennen en te bedienen. De ervaring die ik door de jaren heen heb opgedaan, kan ik nu inzetten om de huidige begeleiders te coachen in hun rol. Hoe mooi is dat!

Als cliëntcoach bied ik zowel 24- uurs begeleiding op locatie als ambulante hulpverlening aan moeilijk leerbare jongvolwassene met multi problematiek. Ik werk deels in teamverband en deels zelfstandig. Als cliëntcoach ben ik onder andere verantwoordelijk voor de juiste overzichten van bijvoorbeeld uren verdeling, trajectplannen, het aanmelden van nieuwe cliënten en werk ik nauw samen met de traject coördinatoren. Daarnaast ben ik rooster contact persoon. Deze combinatie geeft mij de uitdaging die ik al jaren zocht.

Door middel van intensief contact met de bewoners kijken we naar de wensen en de mogelijkheden. Van daaruit bepalen we hulpvragen en stellen we doelen op. Zo bieden wij onze cliënten ondersteuning waardoor zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit is en blijft voor mij een fijne manier van werken.

Ik ervaar Humanitas DMH als een goede organisatie waarbij ik mezelf kan zijn en mij kan ontwikkelen daar waar ik groeien wil. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de medewerker en hoe deze het beste tot zijn recht komt. Een win-win situatie voor mij, de organisatie en zeker niet onbelangrijk onze cliënten! 

Sinds augustus 2017 ben ik aan de slag gegaan als trajectbegeleider binnen het Homerunhuis Drechtsteden. Hiervoor werkte ik bij een andere zorginstelling als woonbegeleider met LVB volwassenen. Via een oud klasgenootje van de basisschool kwam ik terecht bij Humanitas DMH en het Homerunhuis.

Soms komen dingen op je pad op het juiste moment in je leven. Zo was het ook met de baan als trajectbegeleider bij Humanitas DMH. Ik was op zoek naar meer uitdaging, verantwoordelijkheid en vastigheid. Bang dat ik was om afscheid te nemen van mijn oude vertrouwde functie en omgeving, heb ik toch de knoop doorgehakt om de uitdaging aan te gaan binnen het Homerunhuis. Tot nu toe geniet ik 100% van mijn keuze. Soms is het dat je lef moet hebben.

Nieuwe collega’s, werkstijl, omgeving en doelgroep is wat ik voor mijn kiezen kreeg. Als ik terug reflecteer heb ik tot op de dag van vandaag geen moment van spijt gehad. 

Ik zal je vertellen waarom….

Op een normale werkdag lever ik een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de LVB jongvolwassenen. Ik leer iedere dag weer van mijn collega’s en cliënten. Geen dag is hetzelfde!

Groei en persoonlijke ontwikkeling staan centraal in mijn leven. Hoe mooi is het als dit ook centraal staat op de werkvloer en ik een bijdrage mag leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de LVB jongvolwassenen.

Er is genoeg ruimte om te leren en vragen te stellen binnen mijn werkplek. Naast het feit dat mijn collega’s erg meedenkend zijn, komen mijn kwaliteiten volledig tot hun recht. Samen met andere collega’s en de jongeren organiseren we activiteiten  op de locatie en daarbuiten.  Naast educatieve activiteiten, is er ook ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Het team waarin ik werk heeft als motto; “eten verbindt”.  

Naast mijn fulltime baan bij Humanitas DMH, studeer ik nog Toegepaste Psychologie op HBO niveau. Dit is goed te combineren. Daarbij kan ik soms de theorie van mijn studie toepassen in de praktijk. Ik zie mezelf ook op psychologisch gebied een bijdrage leveren binnen Humanitas DMH. Nu nog eerst mijn diploma halen!

Trajectcoördinator bij HDMH, een baan waarvan ik gelijk wist: dit is mijn baan! Inhoudelijk maar ook bij de organisatie. Een organisatie die werkt vanuit het humanisme past bij mij. Naast en in samenwerking met de ander. Uitgaande van wat iemand zelf kan in een gelijkwaardige relatie.

Ik geniet van mijn werk omdat het een combinatie betreft van contact met mensen met een hulpvraag in combinatie met een meer coördinerende rol. Ik vind het een uitdaging om in casussen waar het chaos is op allerlei levensgebieden te ontdekken wat er aan de hand is en om richting te geven aan het proces. Contact maken met mensen die vaak al een heel traject hulpverlening achter de rug hebben, vaak geen vertrouwen meer hebben. Proberen vertrouwen op te bouwen en vandaaruit samen te werken aan meer overzicht.

Naast het contact met de mensen waar het om gaat, coördineer ik het traject en coach ik de begeleider. Ik werk nauw samen met de ketenpartners om het systeem en monitor dat we doen wat we moeten doen. In de driehoek met TM en GDK ontdek en ontwikkel ik mee, enerzijds om aan te sluiten bij de vraag en anderzijds om de kwaliteit van zorg te borgen en nog beter te maken. Ik ervaar veel vrijheid en ruimte om ideeën uit te dragen en mee te denken. Ook medewerkers van HDMH tellen mee!

Bij homerun begeleiden we onder andere mensen thuis met een autistische stoornis (ASS). Vaak hebben zij te maken met Multi-problematiek, in combinatie met psychiatrie, verslaving of schulden. Samen met een persoonlijk begeleider ben ik gekoppeld aan een cliënt. Gezamenlijk spreken we af wie wat doet. De persoonlijk begeleider zet de grote lijnen uit en schrijft de trajectplannen. Ik onderhoud contacten met het netwerk en instanties zoals het UWV. Voor de financiële kant heb ik contact met een bewindvoerder of help ik bewind voering aan te vragen. Het werk vraagt om organisatorisch talent en het durven nemen van beslissingen.

Het is erg solistisch werken. Ik maak zelf afspraken met de cliënten. De leeftijden variëren van jong tot oud, van laag geschoold tot een universitaire opleiding. Ik ben mij er bewust van dat ik echt in de wereld van de cliënt stap en dat vraagt om aanpassingsvermogen en respect voor zijn of haar omgeving.

Op een dag zie ik gemiddeld 6 cliënten. De begeleidingsmomenten verschillen van een half uur tot soms wel 2 uur. Ik ondersteun de cliënt bij het aanbrengen van structuur. En ondersteun de cliënt bij het zelfstandig wonen, zonder afbreuk te doen aan zijn of haar regie op het eigen leven. Het geeft veel voldoening dat ik mijn steentje kan bijdragen.

Om de week komen we als collega’s samen voor een overleg, dat is ook vaak het enige moment dat ik mijn collega’s zie. Daarin staat niet alleen de cliënt centraal maar is er ook ruimte om mijn eigen verhaal te doen. Daarnaast hebben we veel contact via de telefoon en mail. Binnen het team wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Dit maakt het leuk en uitdagend. Je bent een soort van eigen ‘baas’. 

Ik vind het erg belangrijk om mij in te zetten voor de doelgroep die wij bedienen met Homerun. 

De burger met een LVB en Multi problematiek een stem geven is waarom ik mijn werk doe. 

Ik ervaar in mijn functie als Trajectcoördinator veel ruimte om een traject  vorm te geven. Voor iedere cliënt kan ik maatwerk leveren. Dit wordt mogelijk gemaakt door een prettige samenwerking met begeleiders en gedragswetenschappers. Binnen de  organisatie is veel expertise rondom de LVB doelgroep, wat maakt dat wij tot een mooi product kunnen komen. 

Naast  het directe cliëntgebonden werk, vind ik het erg leuk om acquisitie te doen en trainingen te mogen geven. Op deze manier kan ik mij breed inzetten voor de doelgroep. Humanitas DMH is een prettige werkomgeving waar de humanistische kernwaarden hoog in het vaandel staan en door de hele organisatie merkbaar zijn, dat is voor mij een extra motivatie om binnen deze organisatie werkzaam te zijn.

Hallo nieuwe collega!

Ik ben Ella en ik ben werkzaam als trajectbegeleider bij Humanitas DMH locatie Dordrecht. Het Leef Leer Centrum Dordrecht (LLC) biedt 24-uurs zorg aan adolescenten. 

Ik werk vanuit het doel om maatwerk te leveren aan de jongeren. Dit doe ik door naast hen te staan. Op deze manier zorg ik ervoor dat de jongeren handvatten en vaardigheden krijgen die zij kunnen inzetten in hun leven. Wij willen jongeren een kans geven wat van hun leven te maken. Dit doen we door ze te laten zien dat ze waardig en belangrijk zijn. Daarnaast proberen wij niet te denken in onmogelijkheden maar in mogelijkheden. 

Ik werk zowel als woon- als ambulante begeleider binnen de organisatie. Deze combinatie is een uitdaging wat voor mij belangrijk is om met veel plezier naar mijn werk te gaan. Daarnaast werk ik in een leuk team waar ik de ruimte krijg om mezelf te blijven ontwikkelen door mij vrij te laten in mijn denken en handelen. 

Bovendien houden wij van lekker eten en humor, wat ons als team kenmerkt. Hierdoor kan ik mijn passie van organiseren en koken inzetten binnen de organisatie. Een leuk voorbeeld hiervan is het organiseren van een sport bbq.  Al met al kan ik zeggen dat ik Humanitas DMH ervaar als een organisatie die het belang ziet voor zowel haar cliënten als haar medewerkers. Dit alles maakt dat ik met trots voor Humanitas DMH werk. 

Vrijheid is voor mij een van de belangrijkste waarde.

 

Vrijheid in het indelen van mijn tijd, vrijheid in zijn wie ik ben en vrijheid om te doen wat ik denk dat goed is. Werken bij HDMD, geeft mij deze vrijheid. Ik voel me volledige gezien als professional en als mens. Ik word gestimuleerd, ondersteund en er is 100% vertrouwen in mijn ideeën en aanpak. Na twee maanden mocht ik al beginnen met het schrijven van workshops!

We werken met een pittige doelgroep in soms, hele heftige situaties.

Dit kan emotioneel zwaar zijn want, we staan heel dichtbij de cliënt. Gelukkig is de veiligheid in mijn team is groot. Alles kan besproken worden al is dit vaak niet nodig, de positieve energie in ons team zorgt voor de nodige balans.